New

De indeling van het 3D-Museum

Het 3D-Museum is ingedeeld in 7 zalen. Elke zaal heeft een ander thema. De eerste 5 zalen gaan over Jheronimus Bosch. Zaal 6 gaat over Jan van Eyck, en in zaal 7 staat Hans Memling centraal. 

De oppervlakte van het 3D-Museum

De artiesten hebben niet minder dan 700 m² verticale muren gesculpteerd. Indien je alle muren van alle zalen naast elkaar zou plaatsen, bekom je één reliëfsculptuur van maar liefst 265 m lang met een canvashoogte van 2,6 m. 

De bouw van het 3D-Museum

Musea Sculpta is een handgemaakt museum, en uniek in de wereld. Nergens anders werden de meesterwerken van de Vlaamse Primitieven gereproduceerd in 3D. Het beeldhouwen van alle sculpturen werd gerealiseerd in een tijdspanne van 70 opeenvolgende dagen. Musea Sculpta opende z’n deuren voor het grote publiek op 8 april 2019, en blijft elke dag permanent te bezichtigen.

De artiesten van het 3D-Museum

De magistrale handen van circa 40 professionele, beeldende kunstenaars, afkomstig uit alle hoeken van de wereld, hebben de driedimensionale sculpturen opgebouwd. Er werden artiesten uitgenodigd uit Australië, Canada, Amerika, Rusland, Oekraïne, Polen, Italië, Spanje, Duitsland en Frankrijk. Na ruim 2.500 overnachtingen en 7.500 maaltijden werd het huzarenwerk voltooid.

De ingrediënten van het 3D-Museum

De sculpturen werden vervaardigd met enkel water en gips. Niet minder dan 22.000 kg poederige hechtpleister werd gemengd met water in een flexibele handbeker, en rechtstreeks vanop het paletmes, aangebracht op de verticale muren, vormgegeven, uitgehard, opgeschuurd en ingeschilderd. 22 ton of 22 palets van 1.000 kg kan je vergelijken met het laadvolume van één CE-vrachtwagen.

De verlichting van het 3D-Museum

Het uitlichten van sculpturen in reliëf, creëert diepte en schaduw. Na proeffases van lichtarchitecten werden de accentspots of stralers van klassieke schilderijverlichting vervangen door een homogeen lichtgordijn. De installatie van 1800 warm witte LED’s  in serie, op een gelijke canvashoogte, resulteerde in een museaal dramatische en 3D-versterkende klemtoonverlichting.

De locatie van het 3D-Museum

Het 3D-Museum is ondergebracht in Burgerhuis de Pelikaan, een voormalige doorgang naar de geboortekapel van de Sint-Salvatorskathedraal. Het beschermde monument in Lodewijk XIV-stijl bevindt zich in de Mariastraat, de oudste stadskern van Brugge. Het beeld van de pelikaan boven de monumentale poort verwijst naar de goddelijke geboortesymboliek van die tijd.

De controversiële inhoud van het 3D-Museum

De tentoongestelde sculpturen van het museum zijn opgesplitst in 2 hoofdgroepen, enerzijds de goddelijke werken van Jan van Eyck en Hans Memling, en anderzijds de duivelse werken van Jheronimus Bosch. Deze paradox biedt een totaalbeeld van de gedachtegang van de 15e en begin 16e eeuw.

De Vlaamse Primitieven, grondleggers van de 3D-schilderskunst

In de middeleeuwen werd nauwelijks geschilderd. Kunst beperkte zich tot beeldhouwwerken, glas in loodramen, mozaïeken en eenvoudige portretschilderijen. Pas na de grote ontdekkingsreizen van Marco Polo, Christopher Colombus en Vasco da Gama in de 15e en 16e eeuw, en de daarmee gepaard gaande welvaart, ontwikkelde zich ook de schilderkunst. Welkom in de gouden eeuw.

Vlaamse Primitieven, maar zeker niet primitief !

De kunstwerken van de Vlaamse Primitieven zijn helemaal niet ‘primitief’, toch niet in de zin van eenvoudig en simpel. Vaak werd jaren aan één canvas geschilderd, hun methodiek wat net heel ontwikkeld en modern voor die tijd. Hier verwijst ‘primitief’ naar oorspronkelijk, naar het ontstaan van de dieptetechniek in de schilderskunst, wat hen net zo beroemd maakt.

Hoe Vlaams waren de Vlaamse Primitieven ?

De Vlaamse Primitieven zijn afkomstig uit een gebied dat veel groter was dan het Vlaanderen van vandaag. Het Graafschap Vlaanderen uit de 14e en 15e eeuw omvatte België, Nederland, Luxemburg en het noorden van Frankrijk, één geografisch gebied onder heerschap van de Bourgondiërs.

Het ontstaan van de dieptetechniek

Jan van Eyck, Hans Memling, Jheronimus Bosch, Leonardo da Vinco, Michelangelo, Pieter Paul Rubens, … de Renaissance schilders worden gebundeld onder de naam Primitieven. De donkere achtergrond uit de middeleeuwse schilderijen word in primeur vervangen door levendige landschapstaferelen met mensen en dieren.

Wie is Jheronimus Bosch ?

Jheronimus van Aken woonde en werkte in ‘s Hertogenbosch, vandaar z’n bijnaam Jeroen Bosch, hij stierf in 1450. Behalve naar God keek Bosch ook naar de mens, en bracht hij met z’n miniatuurafbeeldingen de zonden op aarde in scène. Hij gaat de geschiedenis in als de duivelmaker, en wordt aanschouwd als de laatste van de Vlaamse Primitieven, een overgangsfiguur die vanuit de oude wereld de nieuwe wereld ontdekt.

Jheronimus Bosch, de 3D-galerij

In het 3D-Museum brengen we 3 drieluiken van Jheronimus Bosch terug tot leven met levensgrote reliëfsculpturen, nl. de Tuin der Lusten, Het Laatste Oordeel en Antonius-drieluik. Zijn stijl wijkt sterk af van andere Vlaamse Primitieven, z’n duivelse en erotische weergave van de religieuze taferelen uit onze godsdienstige leer maakten hem toen bijzonder ongeliefd, maar daarom niet minder populair.

Jheronimus Bosch, de cultuurshock van de kerk

In de tijd van de Vlaamse Primitieven heerste veel paniek, inwoners geloofden nog in de duivel en zwarte magie. De heksenvervolging heeft tienduizenden slachtoffers geëist op de brandstapel in de Renaissance. Alchemisten, filosofen en vrijdenkers werden tot de dood gemarteld onder druk van de kerk. Ook Jheronimus Bosch ontvluchtte de inquisitie met zijn vrijpostige en erotische taferelen.

Jheronimus Bosch, de Tuin der Lusten - schaal 45:1

Het bekendste drieluik van Bosch, is 220 cm hoog en 389 cm breed, of ruim 8 m². De reproductie in reliëf in het 3D-Museum bedraagt circa 360 m². Maar liefst 220 personages van het oorspronkelijke canvas werden onder het vergrootglas genomen en in ware grootte gesculpteerd op de verticale muren van het museum.

Jheronimus Bosch, het Laatste Oordeel - schaal 18:1

Het originele drieluik is 163 cm hoog en 247 cm breed, of ongeveer 4 m². De reproductie in reliëf in het 3D-Museum bedraagt circa 70 m². Maar liefst 93 personages van het oorspronkelijke canvas werden onder het vergrootglas genomen en in ware grootte gesculpteerd op de verticale muren van het museum.

Jheronimus Bosch, het Antonius drieluik - schaal 24:1

Het originele schilderij is 131 cm hoog en 238 cm breed, of ruim 3 m². De reproductie in reliëf in het 3D-Museum bedraagt circa 76 m². Maar liefst 43 personages van het oorspronkelijke canvas werden onder het vergrootglas genomen en in ware grootte gesculpteerd op de verticale muren van het museum.

Wie is Jan van Eyck?

Jan van Eyck werd geboren in Maaseik en werkte en stierf als hofschilder in Brugge in 1441.  Hij introduceerde de miniatuurkunst met z’n werken, diepte die hij creëerde tussen de voor -en achtergrond van het taferereel. Van Eyck is de grondlegger van de driedimensionale schilderkunst, samen met de andere Vlaamse Primitieven, staat hij aan de prille start van onze hedendaagse fotografie.

Jan van Eyck, de 3D-galerij

In het 3D-Museum brengen we meerdere schilderijen van Jan van Eyck in beeld, nl. z’n zelfportret, het portret van z’n vrouw Margaretha, het Arnolfini-huwelijk, Madonna in de Kerk, Madonna met Kanunnik Van der Paele, het Laatste Oordeel en de Kruisiging, en meerdere panelen uit de Aanbidding van het Lam Gods. 

Jan van Eyck, hofschilder volgens de regels van de kunst en de kerk

De werken van Jan van Eyck zijn goddelijk, de personages op het canvas lijken bovennatuurlijk, onwaarschijnlijk monumentaal, maar verbluffend realistisch, vaak even nauwkeurig als een hedendaagse foto. De dieptetechniek en opbouw in meerdere lagen is vandaag nog steeds een bron van inspiratie voor grafische kunstenaars.

Jan van Eyck, de Aanbidding van het Lam Gods - schaal 8:1

Het Lam Gods is het beroemdste en grootste werk van de gebroeders van Eyck, het veelluik bestaat uit 12 panelen. In Musea Sculpta zijn de 2 grootste panelen van het open middenstuk weergegeven in 3D, samen met de zijpanelen van het gesloten altaarstuk, nl. Adam en Eva, en de Annunciatie van de aartsengel Gabriël en de Heilige Maagd Maria.

Jan van Eyck, Madonna met Kanunnik Van der Paele - schaal 5:1

Het originele kunstwerk is 122 cm breed en 158 cm hoog, of bijna 2 m². De reproductie in reliëf op 10 m² beeldt de 5 gebeeldhouwde personages van het tafereel uit op mensenmaat, net alsof ze iemand van ons zijn, enkel hun adem ontbreekt nog. Het authentieke schilderij is te bewonderen in het Groeningemuseum, samen met heel wat andere werken van de Vlaamse Primitieven.

Jan van Eyck, Kruisiging en het Laatste Oordeel - schaal 8:1

Elk paneel van het oorspronkelijke tweeluik is nauwelijks 20 cm breed en 56 cm hoog. De 3 gekruisigden van het linker luik, en de compositie van Jezus met de engelen en de aartsengel Michael, te zien op het rechter luik, zijn gereproduceerd in 3D, met een canvashoogte van 2,6 meter. Het ruimtelijk perspectief is subliem.

Jan van Eyck, Madonna in de Kerk - schaal 8:1

Het authentieke schilderij van een staande Madonna met kind in een gotische kathedraal is amper 14 cm breed en 32 cm hoog. De 3D-versie in het museum beeldt de Maagd Maria uit op mensenmaat, ten voeten uit. De  booggewelven op de achtergrond maken de reproductie bijzonder atmosferisch.

Jan van Eyck, Arnolfini het huwelijk - schaal 5:1

Het dubbelportret van het echtpaar bevat heel wat leerrijke informatie, over het sacrament van het huwelijk, maar ook over de bourgeoisie van de Renaissance. Het originele paneel is 60 cm breed en 82 cm hoog, maar werd gereproduceerd in 3D, op mensenmaat, met een plafondhoogte van 2,6 meter.

Wie is Hans Memling ?

Hans Memling werd geboren in Duitsland maar werkte en stierf in Brugge in 1494. Hij gaf de portretkunst een nieuwe wending door de traditionele donkere achtergrond te vervangen door een interieur of een landschap. Door dit atmosferische perspectief behoort Memling tot de Vlaamse Primitieven.

Hans Memling, de 3D-galerij

In het 3D-Museum zijn de voornaamste werken uit het oeuvre van Hans Memling gereproduceerd in sculpturen, nl. details uit het Laatste Oordeel, de Kruisafneming, de Maagd Maria en de Man van Smarten, De Marteling van de H. Sebastiaan, Christus met de zingende engelen, het altaarstuk van Johannes de Doper en diverse portretten.

Hans Memling, een dialoog tussen God en de duivel

De schilderijen van Hans Memling zijn een zeldzame bron van informatie over het dagelijkse leven in de late middeleeuwen. Het leven in Vlaanderen was er wreed, hard en kort, door de zwarte dood, de pest, martelingen, onthoofdingen en folteringen. De rijke symboliek belichaamt de wurggreep van de Katholieke Kerk op het heidense volk.

Hans Memling, het Laatste Oordeel - schaal 12:1

‘Angstaanjagend mooi’ is een toepasselijke uitdrukking om het wereldberoemde drieluik toe te lichten, indrukwekkend mooi maar angstaanjagend wreed. Onder het oog van God en de apostelen reizen mensen na hun dood naar de hemel of de hel. Centraal staat de aartsengel Michaël als zielenweger, er is weinig romantiek te bespeuren op de Dag des Oordeels.

Hans Memling, de marteling van de H. Sebastiaan - schaal 7:1

Opvallend in het werk is de gelaatsuitdrukking van de man die wordt gemarteld, hij vertoont geen enkel teken van lijden. Met dit teken van triomf staat Sebastiaan vandaag nog steeds symbool als beschermheilige van de brandweer, de politie en het leger. Het dedramatiseren van gruweldaden en het temperen van pijnexpressie zijn karakteristiek voor Memling. 

Hans Memling, triptiek van Sint-Jan - schaal 7:1

Het altaarstuk van het Oud-Sint-Janshospitaal in Brugge, genaamd de triptiek van Johannes de Doper en Johannes de Evangelist, werd 550 jaar geleden geschilderd door Hans Memling, en hangt vandaag nog steeds in het museum van het voormalige hospitaal in de binnenstad van Brugge. Het toont o.a. de onthoofding van Johannes de Doper op het linker paneel.

Hans Memling, Christus met de zingende engelen, schaal 10:1

Het schilderij van Christus met de zingende en dansende engelen is een onderdeel van een veelluik dat hangt in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Het schilderij verwijst naar de Heilige Drievuldigheid, de Vader, de Zoon en de Geest. De reproductie in 3D valt op in het museum door z’n grafische symmetrie, wat het driedimensionale perspectief enorm beklemtoond.

Hans Memling, de Kruisafneming - schaal 8:1

De Granada diptiek belichaamt de kruisafname van Christus door Hans Memling rond 1485. Analoog met het authentieke schilderij vertoont de 3D-reproductie voornamelijk gezichten, er is bijna géén achtergrond te bespeuren op het canvas, zelfs het kruis is nauwelijks zichtbaar. De superlatieve weergave in 3D van hoofdzakelijk schedelvormen en gezichtsuitdrukkingen is de meest expressieve reproductie in het museum.

Hans Memling, de man van Smarten - schaal 12:1

De man van Smarten in de armen van de Maagd Maria belichaamt de bewening van Christus. Een van de essentiële elementen van een piëta is dat er geen andere figuren rond de rouwende Christus en Maria staan. De driedimensionale reproductie van twee intrieste figuren op menselijke grootte is het meest beklijvende tafereel in het museum. 

De Audiogids, richten en luisteren

Je bezoekt het museum met een digitale audiogids. Deze handige, draadloze spraaktoestellen hebben de vorm en grootte van een reguliere smartphone. In het museum bevinden zich 30 podcatchers. Na het scannen van de interactieve handset start de audiotoer volledig automatisch.

Verboden onder de 16 jaar, een waarschuwing

Het 3D-Museum is toegankelijk voor iedereen, ook voor kinderen. Aan de ingang wordt een leeftijdsmarge geafficheerd van 16+, dit is een waarschuwing, en géén verbod. De 3D-scènes over de erotische taferelen van Bosch worden niet gecensureerd, en kunnen volgens de beoordelingen van eerdere bezoekers aanstootgevend zijn, visueel en/of auditief.

De vijgenblad-campagne

Naaktheid was in de Renaissance een groot taboe. Om te voldoen aan de wensen van de paus werden geslachtsdelen achteraf overschilderd met vijgenbladen. Volgens de Kerk moest bloot een functie hebben in het kunstwerk, zoals wanneer zondaars of Adam en Eva werden afgebeeld met ontblote genitalia.

Fotograferen en filmen

In Musea Sculpta is het toegestaan en aan te raden om de kunstwerken vast te leggen op foto of op film, er gelden géén artistieke rechten. We raden aan om een statief te gebruiken voor de beeldopname van de 3D-sculpturen. De reliëfsculpturen worden belicht met een lichtgordijn, een lange sluitertijd is zeker aan te raden voor een optimale kwaliteit.

Personen met een visuele beperking

In het 3D-Museum kunnen blinden en slechtzienden de sculpturen betasten en luisteren naar de audiofragmenten. Het is bijzonder uniek voor personen met een visuele beperking om kennis te maken met de sculpturen via een tactiele ervaring en een verbale beschrijving. Toegang tot het museum is gratis voor blinden en slechtzienden en hun begeleiders. Ook hulphonden zijn toegestaan. 

Personen met een fysische beperking

Het 3D-Museum is vlot en volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De beeldengalerij bevindt zich over het ganse traject op de begane grond. Voor bezoekers die minder goed te been zijn, en af en toe nood hebben aan een rustpauze, zijn er in alle zalen speciale zitbanken voorzien. In het museum bevindt zich een apart toilet voor gebruikers van een rolstoel.

Reis met de trein naar Brugge

Het 3D-Museum bevindt zich op wandelafstand van het Centraal Station van Brugge.  Na circa 1 km. of 15 min. kuieren door het oudste gedeelte van de stad, bent u ter plaatse in de Mariastraat. Volg de spitse toren van de hoogste kerk in Brugge, de Onze-Lieve-Vrouwekerk, en je bent vlakbij. Reizen met de trein is bovendien makkelijk en comfortabel.

Parking voor de wagen

Het 3D-Museum bevindt zich in het hart van de Brugse binnenstad. Voor een bezoek met de wagen parkeer je bij voorkeur in de gratis randparkings, in de parking Station of in de ondergrondse publieke parkings. Bovengronds parkeren in de binnenstad is beperkt tot 4 uur en duurder dan de ondergrondse parkings.

U bevindt zich in hartje Brugge

Combineer je bezoek aan het 3D-Museum met een wandeling door Brugge. U bevindt zich in de historische stadskern, het museumkwartier met kostbare Unesco-monumenten, sprookjesachtige kanalen en te midden van eeuwenoud cultuur erfgoed. Vraag gratis advies aan onze baliebedienden.

Musea Sculpta, gratis voor gidsen van Brugge

Om onze Vlaamse Primitieven te promoten in het buitenland, wordt er gratis toegang verleend aan de gediplomeerde stadsgidsen van Brugge. Officiële reisleiders en erkende leden van de Brugse Gidsenkring, de Koninklijke Gidsenbond en S-wan vzw bezoeken het 3D-Museum op vertoon van een geldige lidkaart zonder aankoop van een ticket.

Puzzel erop los, met Bosch in de hoofdrollen

Heb je zin om zelf aan de slag te gaan als creatieve opvolger van Jheronimus Bosch? Dan is deze puzzel van maar liefst 9.000 stukjes de oplossing om de Tuin der Lusten zelf onder de loep te nemen. Let wel, de aanbieding vermeld een 18+ leeftijd. Meer info hier. Veel succes, de puzzel is maar liefst 2,5 m² groot!

Souvenirs in 3D, een bijzonder aandenken aan Bosch

Miniatuur sculpturen in 3D van de voornaamste scènes uit de Tuin der Lusten zijn meteen op voorraad en worden online aangeboden. Er is keuze uit een assortiment van 25 verschillende taferelen, kwaliteitsvolle beelden tot 32 cm groot, met de hand geverfd en hard als steen. Meer info via deze link.

Jan van Eyck, macrofotografische beeldtaal

Heel wat schilderijen van Jan van Eyck werden fotografisch vastgelegd op een digitaal platform,  dankzij de fondsen van de beroemde oliebaron en kunstverzamelaar Jean Paul Getty. Op de gigapixelsite Closer to van Eyck, met een zoomfunctie tot op microscopisch niveau, kan je de werken tot op 100 miljard pixels bekijken. Adembenemend!

van Eyck 2020, de uitzonderlijke tentoonstelling

Van 1 februari tot 30 april 2020 zijn alle schilderijen van de grootmeester te zien in Gent. Vanuit diverse hoeken van de wereld reizen de bewaarde kunstwerken naar het Museum voor Schone Kunsten. De Aanbidding van het Lam Gods staat centraal, het is trouwens de eerste maal dat het veelluik de Sint-Baafskathedraal verlaat. Niet te missen !

Jheronimus Bosch, Visualizing Art History

De authentieke schilderijen van Bosch zijn dankzij de nieuwste visualisatietechnieken tot in de fijnste details te bewonderen op het digitaal platform van het Bosch Research Project. De close-ups met infraroodfotografie tonen de werken in extreem hoge-resolutie: volg deze link naar de Tuin der Lusten, het Laatste Oordeel en het Antonius-drieluik.

De Tuin der Lusten, een interactief verhaal

Eeuwenlang hield de kerk het lichaam gevangen. Het huwelijk diende voor de voortplanting en het dempen van lusten. Genot was lange tijd uit den boze, maar daarop volgde een repressie. Deze interactieve documentaire rond de Tuin der Lusten neemt je mee op een audiovisuele reis, waarin geluid, muziek, video en afbeeldingen bijdragen aan een transmediale ontdekking.

error: Content is protected !!